Cam kết đúng giờ

Tất cả các ngày trong năm

Giao hoa miễn phí

Nội thành TPHCM

Nhiều mẫu hoa đẹp

Thiết kế phong cách mới, hiện đại

HOA NỔI BẬT

-25%
1,500,000
1,500,000
2,000,000
850,000
2,800,000
2,000,000
1,150,000
1,000,000
500,000
850,000

HOA SINH NHẬT

850,000
2,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
600,000
500,000
850,000
1,500,000

HOA KHAI TRƯƠNG

1,800,000
-25%
1,500,000
1,500,000
2,000,000
2,800,000
2,000,000
2,200,000
2,000,000
2,000,000
1,150,000

HOA CHIA BUỒN

1,700,000
1,500,000
1,350,000
3,600,000
1,500,000
1,400,000
1,350,000
850,000
1,300,000
900,000